podstrona

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYWIDZ

 

W TRAKCIE OPRACOWANIA

 

UCHWAŁA

FAZA PROJEKTU

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz

 

Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Przywidz

z dnia 18.09.2013 r.

 

(zmiana obejmuje obszar całej gminy)

 

Projekt Studium

w trakcie prac projektowych po wyłożeniu do publicznego wglądu