Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Maja, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 25 Kwietnia, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 116/2, 110, 113/6, 118. 113/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
czwartek, 29 Marca, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Marca, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, Gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca ...

Data publikacji: 
środa, 14 Marca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie lini kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej na działkach 17, 73/5, 73/6, 68/2, 68/5, 67, 181/5, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 66/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz.

Strony