Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

wynajem i serwis kabin sanitarnych w miejscach publicznych

Data publikacji: 
czwartek, 20 Grudnia, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
wynajem i serwis kabin sanitarnych w miejscach publicznych

Wójt Gminy Pzrywidz zaprasza do złożenia swojej oferty na świadczenie w 2019 roku usług w zakresie...

Data publikacji: 
piątek, 14 Grudnia, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Pzrywidz zaprasza do złożenia swojej oferty na świadczenie w 2019 roku usług w zakresie 1. poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych, (29 szt.). 2. kąpieliska gminnego w Przywidzu, (4 szt.). 3. ścieków i osadu z gminnej oczyszczalni ścieków, (6 szt.). 4. wody surowej na ujęciach gminnych, (11 szt.); 5. wód popłucznych z gminnych ujęć. (36 szt.).
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w spra...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Października, 2018
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Budowa punktu przesyłowego odpadów w Miłowie ul. Budowlanych 1, dz. nr87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo". Postanowienie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 21.09.2018 r., uzupełniony pismem złożonym 10.10.2018 r. przez przedsiębiorstwo WOBET Sp.z.o.o.sp.komandytowa, ul. Budowlanych 1, 83-041 Miłowo działające przez pełnomocnika - Panią Lidię Nowatkowską (adres do doręczeń LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE, ul. 10 Lutego 33/511, 81-364 Gdynia).

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Zakup wraz z dostawą we...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Października, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we wskazane miejsca przez Zamawiającego materiałów takich jak: - gruzu betonowego w ilości do 405 ton, frakcji 31,5-63 mm - kruszywo kamienne (tłuczeń) w ilości do 1463 ton, frakcji 0-31,5

Wójt Gminy Przwidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg Gmi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Października, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przwidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg Gminnych. Zakres zamówienia obejmuje:

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.70...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.7032.29.2018 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gminy Przywidz przez "WC SERWIS" Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808

Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gmin...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Września, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gminy Przywidz znak: GK.O.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra" w zakresie objęcia analizą oddziaływania na środowisko prac na dz. nr 11/1 obr. Jodłowno, dz.nr 165, 101/6 i 48 obr. Marszewska Góra w następujący sposób:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji: 
środa, 29 Sierpnia, 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Przedmiot ogłoszenia: 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Strony