Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w spra...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Października, 2018
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Budowa punktu przesyłowego odpadów w Miłowie ul. Budowlanych 1, dz. nr87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo". Postanowienie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 21.09.2018 r., uzupełniony pismem złożonym 10.10.2018 r. przez przedsiębiorstwo WOBET Sp.z.o.o.sp.komandytowa, ul. Budowlanych 1, 83-041 Miłowo działające przez pełnomocnika - Panią Lidię Nowatkowską (adres do doręczeń LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE, ul. 10 Lutego 33/511, 81-364 Gdynia).

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Zakup wraz z dostawą we...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Października, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we wskazane miejsca przez Zamawiającego materiałów takich jak: - gruzu betonowego w ilości do 405 ton, frakcji 31,5-63 mm - kruszywo kamienne (tłuczeń) w ilości do 1463 ton, frakcji 0-31,5

Wójt Gminy Przwidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg Gmi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Października, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przwidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg Gminnych. Zakres zamówienia obejmuje:

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.70...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.7032.29.2018 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gminy Przywidz przez "WC SERWIS" Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808

Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gmin...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Września, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gminy Przywidz znak: GK.O.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra" w zakresie objęcia analizą oddziaływania na środowisko prac na dz. nr 11/1 obr. Jodłowno, dz.nr 165, 101/6 i 48 obr. Marszewska Góra w następujący sposób:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji: 
środa, 29 Sierpnia, 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Przedmiot ogłoszenia: 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Notatka o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.6.2018. Dnia 26.06.2018 na stronie...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Notatka o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.6.2018. Dnia 26.06.2018 na stronie internetowej www.przywidz.pl umieszczono zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego do 600T we wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we ...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Czerwca, 2018
Zapytanie ofertow - Gruz betonowy frakcji 31
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we wskazane miejsca przez Zamawiającego materiałów takich jak: - gruzu betonowego w ilości do 600 ton, frakcji 31,5 - 63 mm

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Budowę budynku gospodarc...

Data publikacji: 
piątek, 20 Kwietnia, 2018
Zapytanie Ofertowe - Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Hta
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Budowę budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Huta

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę budynku gospodarc...

Data publikacji: 
czwartek, 12 Kwietnia, 2018
Zapytanie Ofertowe - Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Hta
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Huta

Strony