Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

podstrona

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz


Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Przywidz jest realizowane przy udziale Funduszy Europejskich z programu RPO Województwa Pomorskiego.

Projekt obejmuje budowę nowej oczyszczalni w Piekle Dolnym o średniej wydajności 535 m3 na dobę, likwidację starej oczyszczalni oraz równoległą budowę około 24 kilometrów  kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach aglomeracji. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017- 2020r.


08-06-2017 Wybrano firmę pełniącą funkcje Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów to bardzo doświadczony zespół inżynierów i ekonomistów z wieloletnim doświadczeniem, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczych, harmonogramem realizacji, a także za kontrolę przez odpowiednich inspektorów procesu budowy.

31-10-2017 Podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji w miejscowościach Jodłowno, Gromadzin, Marszewska Góra z firmą EKO- INSTAL z Gorzowa. Proces projektowania rozpoczął się. W niedługim czasie inżynierowie będą zbierać zgody i oświadczenia w celu opracowania projektu.

Trwają prace nad dokumentacją przetargową na budowę oczyszczalni wraz z sieciami doprowadzającymi oraz likwidację starej oczyszczalni.

 

Dofinansowanie Projektu:

19 088 099,68 Wartość projektu ogółem

15 587 226,00  Wydatki Kwalifikowane  

9 936 856,57  Dofinanasowanie UE

5 650 369,43  Wkład własny gminy 

63,75%  procent dofinansowania 

3 500 873,68  Wydatki niekwalifikowane -głównie VAT