Zamówienia publiczne

Tytuł Data dodania

Przywidz: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz

2014-05-29

Przywidz: Skate Park, Park Edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu.

2014-05-16

Przywidz: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego.

2014-05-05

Przywidz: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego.

2014-04-23

Przywidz: Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających nabyte kwalifikacje w ramach projektu Kompetentny Przywidz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych ...

2014-04-08

Przywidz: Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz.

2014-02-06

Przywidz: Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzające nabyte kwalifikacje w ramach projektu Kompetentny Przywidz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych ...

2014-01-27

Przywidz: Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzające nabyte kwalifikacje w ramach projektu Kompetentny Przywidz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych ...

2014-01-16

Przywidz: Dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie.

2014-01-14

Przywidz: Dostawa paliwa takiego jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa Pb 98 dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie

2014-01-14

Strony