zarzadzenia

Zarządzenie 02/2018

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2018 r.