zarzadzenia

Zarządzenie 11/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Brzozowej w miejscowości Przywidz.