zarzadzenia

Zarządzenie 1/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz