zarzadzenia

Zarządzenie 1/2018

W jakiej sprawie: 
W sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Przywidz.