zarzadzenia

Zarządzenie 12/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawę kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla gminy Przywidz.