zarzadzenia

Zarządzenie 17/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przywidzu.