zarzadzenia

Zarządzenie 19/2018

W jakiej sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za rok 2017