zarzadzenia

Zarządzenie 20/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie procedury opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Przywidz w roku szkolnym 2017/2018