zarzadzenia

Zarządzenie 21/2018

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2018