zarzadzenia

Zarządzenie 22/2018

W jakiej sprawie: 
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych.