zarzadzenia

Zarządzenie 25/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne