zarzadzenia

Zarządzenie 26/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro