zarzadzenia

Zarządzenie 29/2017

W jakiej sprawie: 
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2017–2024