zarzadzenia

Zarządzenie 3/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie przyznawania stypendium Wójta Gminy Przywidz