zarzadzenia

Zarządzenie 32/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie