zarzadzenia

Zarządzenie 33/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 r.