zarzadzenia

Zarządzenie 34/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji konkursowej na wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego na rok 2017 w obszarach: Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego : podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.