zarzadzenia

Zarządzenie 36/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych na zasadzie wsparcia finansowego