zarzadzenia

Zarządzenie 39/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zasad rozliczania oraz norm eksploatacyjnych zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Przywidz