zarzadzenia

Zarządzenie 40/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej