zarzadzenia

Zarządzenie 41/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego