zarzadzenia

Zarządzenie 42/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz