zarzadzenia

Zarządzenie 43/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie