zarzadzenia

Zarządzenie 45/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu gminy Przywidz na 2017 rok