zarzadzenia

Zarządzenie 46/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2017 - 2024