zarzadzenia

Zarządzenie 48/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz