zarzadzenia

Zarządzenie 48/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej