zarzadzenia

Zarządzenie 49/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2016 r.