zarzadzenia

Zarządzenie 49/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 r.