zarzadzenia

Zarządzenie 50/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przywidz za I półrocze 2017 r.