zarzadzenia

Zarządzenie 50.45A

W jakiej sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa mieszkańców Gminy Przywidz w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.