zarzadzenia

Zarządzenie 51/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 r.