zarzadzenia

Zarządzenie 51/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie.