zarzadzenia

Zarządzenie 5/2018

W jakiej sprawie: 
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży