zarzadzenia

Zarządzenie 52/2016

W jakiej sprawie: 
W sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.-„Wyprawka Szkolna”.