zarzadzenia

Zarządzenie 52/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Przywidz