zarzadzenia

Zarządzenie 54/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży