zarzadzenia

Zarządzenie 54\2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze.