zarzadzenia

Zarządzenie 56/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzepowie.