zarzadzenia

Zarządzenie 57/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy....