zarzadzenia

Zarządzenie 60/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przywidz.