zarzadzenia

Zarządzenie 61/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dla oceny dokumentacji z wyborów uzupełniających do rady gminy w kadencji 2010-2014