zarzadzenia

Zarządzenie 61/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie w 2016 r.