zarzadzenia

Zarządzenie 63/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz