zarzadzenia

Zarządzenie 64/2016

W jakiej sprawie: 
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Przywidz oraz jej jednostkach organizacyjnych